Medezeggenschapsraad

Leden namens de ouders

Jasper Bakker (voorzitter),
Katharina van Breugel ( Jenaplan )

Joris Grotenhuis ( Leonardo )

Leden namens het team

Sonina Stahlmecke (secretaris en notulist), 
Ylaine ter Steege
Léon den Hamer

 







In de medezeggenschapsraad van onze school praten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten mee  over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op de school. De wettelijke basis voor deze medezeggenschapsraden ligt in de Wet medezeggenschap op scholen. In verscheidene beleidsmatige beslissingen binnen de school heeft de een MR een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Daarnaast is de MR een monitor voor de kwaliteit en resultaten van de school.

Zoals op alle scholen bestaat de MR van De Kloostertuin uit een ouder- en personeelsgeleding. In onze MR hebben twee ouders en twee leerkrachten van de jenaplanafdeling en één ouder en één leerkracht van de HB-afdeling zitting. Leden worden door ouders respectievelijk het personeel gekozen, steeds voor een periode van drie jaar.

De MR komt maandelijks bij elkaar in een openbare vergadering waar toehoorders altijd welkom zijn. Het eerste deel van de vergadering is de directie van de school aanwezig om zo de actuele ontwikkelingen binnen school gezamenlijk door te spreken.

Heeft u vragen of opmerkingen
Wilt u meer weten, heeft u een onderwerp voor de MR, wilt u een MR-vergadering bijwonen of wilt u de MR-notulen inzien? Dan graag contact opnemen met de MR door te mailen naar mr.dekloostertuin@ckcdrenthe.nl

 

MR reglement

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.